สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จัดตั้งโครงการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
ให้กับแขกทั้งกลุ่ม DEPA ASEAN และกลุ่มผู้ประกอบการของเมืองกระบี่เข้าชมและศึกษา 
เมื่อวันที่  19 - 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ กองอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี  

โดยมีเหล่าพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทยเข้าให้ความร่วมมือ
นำเทคโนโลยีสุดล้ำมาจัดแสดง สร้างการเรียนรู้เพื่อร่วมพัฒนากระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบ Smart Tourism 
ที่สะดวกสบายและมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว คนพื้นที่ และผู้ประกอบการ

โดยมีเหล่าพาร์ทเนอร์บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเมืองไทยเข้าร่วมนำเทคโนโลยีสุดล้ำมาแสดง ไม่ว่าจะเป็น
1. เทคโนโลยีด้านระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วย IOT Technologies ที่ตรวจวัดอุณภูมิ
และความชื้นในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในบริเวณตัวเมืองกระบี่ หาดนพรัตน์และหมู่เกาะใกล้เคียง จากบริษัท Touch Technologies

2.เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจากระบบกล้อง CCTV เพื่อการจดจำใบหน้า การกำหนดเขตห้ามเรือจอด
ระบบตรวจสอบและจดจำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ ระบบนับจำนวนนักท่องเที่ยว จากบริษัท Point IT


3. เทคโนโลยีด้านการติดตามนักท่องเที่ยวทางทะเล (Marine Tracking)
ด้วยเทคโนโลยีเอไอเอส (Automatic Identification System : AIS) ที่สามารถติดตามและค้นหาเรือที่เข้ามาในพื้นที่ จากบริษัท SDA  

4. เทคโนโลยีด้านระบบ Internet Link (Back Haul) เพื่อสาธิตการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังสถานที่หรือหมู่เกาะ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยว จากบริษัท Radwin, InspireComm

5. เทคโนโลยีด้านระบบ Wi-Fi Management เพื่อสาธิตวิธีการจัดการและให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
ที่สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บสถิติข้อมูลผู้ใช้งาน การทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อการวางแผนในอนาคตได้ จากบริษัท Touch Technologies
  

6. เทคโนโลยีด้านระบบ Command Center / VDO Wall เพื่อสร้างการรับรู้สื่อดิจิทัล ในลักษณะของภาพวิดีโอ
หรือการทำ VDO Conference ไปยังหน่วยงานต่างๆ หรือติดตามข่าวสารได้อย่างทันท่วงที จากบริษัท Touch Technologies

7. เทคโนโลยีด้านระบบ Smart Gate เพื่อกำหนดให้บุคคลเข้าและออกตามจุดที่ต้องการควบคุม จากบริษัท Adasoft

8. เทคโนโลยีด้านระบบบริหารจัดการการแสดงผล (Digital Signage) เพื่อแสดงข้อมูลนวัตกรรม และบริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว จากบริษัทStep Solution

9. เทคโนโลยีด้านระบบ network monitoring เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานในระบบว่ายังทำงานได้อยู่หรือเปล่า จากบริษัท Netka System 

10. เทคโนโลยีด้านระบบกล้องสำหรับงานเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อช่วยลดเหตุบุกรุกหรือเหตุภัยร้ายต่างๆ ได้ด้วยระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะภายในตัวกล้องเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าว่ากำลังจะเกิดเหตุร้าย รวมถึงระบบบริหารจัดการและแสดงผลที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย จากบริษัท  โรเบิร์ตบ๊อช จำกัด (Robert Bosch Limited)

มาจัดแสดง สร้างการเรียนรู้เพื่อร่วมพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบ Smart Tourism
ที่สะดวกสบายในการท่องเที่ยวและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ

Share