สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย - จุดชมวิว 2

เชียงใหม่

479,300
ขออภัย กล้องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ขณะนี้ท่านได้ดูรูปภาพย้อนหลัง

จุดเด่น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย - จุดชมวิว 2
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย - จุดชมวิว 2

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ครอบคลุมเขตท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง และอำเภอแม่แตง นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามโดยรอบของจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี และสภาพภูมิประเทศมีความชุ่มชื้นในพื้นที่สูง จึงมีความหลากหลายของพันธุ์พืช เนื่องจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีลักษณะเป็นภูเขาซับซ้อนและมียอดเขาสูง ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดปี เราจึงได้รับไอน้ำจากเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่เกือบตลอดปี นอกจากนั้น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถือว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของชุมชนชาวไทยพื้นเมือง ชาวเขาเผ่าม้งและลีซอ กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้มีความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์และระหว่างหมู่บ้าน จึงถือได้ว่าเป็นแลนด์มากอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยที่เดียว
สถานที่ใกล้เคียง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย - จุดชมวิว 1

แม่น้ำแคว - สะพานข้ามแม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา - ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 1


ดูย้อนหลัง

สถานที่ใกล้เคียง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย - จุดชมวิว 1

แม่น้ำแคว - สะพานข้ามแม่น้ำแคว

แม่น้ำเจ้าพระยา - ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค 1

ความคิดเห็น
Share