สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่ - หาดไร่เลย์ 1

กระบี่

กระบี่ - หาดไร่เลย์ 1

กระบี่ - หาดไร่เลย์ 1 Signature
กระบี่ - หาดไร่เลย์ 1
หาดทรายละเอียดริมโตรกผา หาดไร่เลย์นี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่ชอบกิจกรรมปีนผา หาดไร่เลย์ แบ่งออกเป็น หาดไร่เลย์ตะวันออก และ หาดไร่เลย์ตะวันตก มีโขดหินคั่นระหว่างหาดทั้งสอง บริเวณหาดมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวหลายแห่ง เดินทางเข้าถึงได้โดยทางเรือจากอ่าวนางใช้เวลา 10 นาที

ดูย้อนหลัง

phoneNumber
Share