สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา 1

กระบี่

กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา 1

กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา 1 Signature
กระบี่ - หาดนพรัตน์ธารา 1
เป็นท่าเรือศูนย์กลางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆ ของกระบี่ ที่ตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมุู่เกาะพีพี เป็นเหมือนหาดที่เป็นจุดเชื่อมต่อเพื่อท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆ แต่ก็สามาถเดินเล่น ดำน้ำตื้นในบริเวณนี้ได้เช่นกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกหาดแห่งนี้ว่าหาดคลองแห้ง เพราะเวลาน้ำลง น้ำคลองที่ไหลลงมาจากภูเขาจะแห้งขอด จนทำให้เราสามารถมองเห็นหาดทรายขาวยาวเหยียดทอดตัวลงไปในทะเลบรรจบกับเกาะเขาปากคลอง

ดูย้อนหลัง

phoneNumber
Share