สายฉุกเฉิน ภาษา : TH | EN

กระบี่ - สวนสาธารณะธารา 1

กระบี่

กระบี่ - สวนสาธารณะธารา 1

กระบี่ - สวนสาธารณะธารา 1 Signature
กระบี่ - สวนสาธารณะธารา 1
สวนสาธารณะธารา เกิดจากการที่แม่น้ำกระบี่เกิดการตื้นเขิน เรือที่เคยมาจอดเทียบเพื่อทำการค้า ไม่สามารถเข้ามาประกอบการค้าได้เหมือนก่อน กรมเจ้าท่าจึงส่งเรือขุดลอกร่องน้ำมาดำเนินการขุดลอกแม่น้ำกระบี่ หลังจากนั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมสนับสนุนเรือขุดลอกร่องน้ำ และได้นำทรายที่เกิดจากการขุดลอกไปถมไว้บริเวณป่าชายเลนในบริเวณนั้น (สวนสาธารณะธาราในปัจจุบัน) ซึ่งป่าชายเลนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ และนี่คือที่มาของการเกิดสร้างสวนสาธารณะธารา

ดูย้อนหลัง

phoneNumber
Share